ภาพการร่วมกิจจกรรม  แข่งกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ตำรวจเลย  ประจำปี ๒๕๕๖  

ในวันที่  ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖