ภาพกิจกรรม  ตามโครงการฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจปากชม  ประจำปี ๒๕๕๖

ณ  บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรปากชม  (กีฬาสีภายในสถานีตำรวจ )

ทำพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่  ๒๔  เม.ย.  ๒๕๕๖