วันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  พ.ต.อ.อนุสรณ์  มั่งมี   ผกก.สภ.ปากชม และข้าราชการตำรวจในสังกัด

 ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ  บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรปากชม